ഷാങ്ഹായ് ടോപ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കോ., ലിമിറ്റഡ്

21 വർഷത്തെ നിർമ്മാണ പരിചയം

വീഡിയോ

തിരശ്ചീന റിബൺ മിക്സർ, റിബൺ ബ്ലെൻഡർ, പൊടി മിക്സർ

ഓട്ടോമാറ്റിക് പൊടി പൂരിപ്പിക്കൽ യന്ത്രം 2

റിബൺ മിക്സർ+സ്ക്രൂ ഫീഡർ

ബേബി പാൽപ്പൊടി ഉൽപ്പാദന ലൈൻ-ഷാങ്ഹായ് ടോപ്സ് ഗ്രൂപ്പ് കോ., ലിമിറ്റഡ്

ബക്കറ്റ് എലിവേറ്റർ

സെമി ഓട്ടോ പൗഡർ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

വി ആകൃതിയിലുള്ള പൊടി മിക്സർ/ബ്ലെൻഡർ

1-50 കിലോഗ്രാം വലിയ ബാഗ് പൊടി പാക്കിംഗിനുള്ള ടിപി പിഎഫ് ബി 11 പൊടി പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

പൊടി മിക്സർ+സ്ക്രൂ ഫീഡർ

ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ / പൾവറൈസർ / ഗ്രൈൻഡർ / റൈസ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ

ചോളം അരക്കൽ/അരി അരക്കൽ/പഞ്ചസാര അരക്കൽ/മസാല അരക്കൽ/പൾവറൈസർ

ബ്ലെൻഡർ മിക്സർ മിക്സർ ബ്ലെൻഡർ റിബൺ ബ്ലെൻഡർ 0

ഓട്ടോമാറ്റിക് ലംബ പൊടി പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

25 കിലോ വലിയ ബാഗ് പൊടി പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോയ്പാക്ക് പാക്കിംഗ് മെഷീൻ

പൊടി മിക്സിംഗ് മെഷീൻ/റിബൺ ബ്ലെൻഡർ/

പൊടി പാക്കിംഗ് ലൈൻ / ബോട്ടിൽ പൗഡർ പാക്കിംഗ് ലൈൻ / ക്യാപ്പിംഗ് മെഷീൻ

പൊടിക്കുള്ള ആഗർ ഫില്ലർ

25 കി.ഗ്രാം ഡി ഗ്രോസ് സാക് ഡി കണ്ടീഷൻ സുർ ലാ പൗഡ്രെ

മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഷുഗർ ഉപ്പ് സ്പൈസ് കോഫി മിക്സിംഗ് മെഷീൻ

കുപ്പി ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ പൗഡർ ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ പാക്കിംഗ് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ സാഷെറ്റ് ഫില്ലിംഗ് മെഷീൻ

മിക്സിംഗ് മെഷീൻ പൗഡർ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ അനിമൽ ഫീഡ് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ ഡ്രൈ പൗഡർ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ

മക്വിന മെസ്ക്ലാഡോറ മെസ്ക്ലാഡോറ ഡി പോൾവോ പിയൻസസ് സെക്കോ

കോസ്മെറ്റിക് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ സ്പൈസസ് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ കോഫി മിക്സിംഗ് മെഷീൻ മാവ് മിക്സിംഗ് മെഷീൻ

പോൾവോ ഡി പ്രോട്ടീന മാക്വിന മെസ്‌ക്ലാഡോറ ക്വിമിക മക്വിന മെസ്‌ക്ലാഡോറ പോൾവോ പാരാ ഹരിന

മൃഗാഹാരം ഉണങ്ങിയ പൊടി ഗ്രാനുലാർ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ

കോസ്മെറ്റിക് മസാലകൾ കോഫി ഫ്ലോർ ഗ്രാന്യൂൾ പാഡിൽ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ

ആഗർ പൊടി പൂരിപ്പിക്കൽ യന്ത്രം

പൂർണ്ണമായും ഇംതിയാസ് ചെയ്ത റിബൺ പൊടി മിക്സിംഗ് മെഷീൻ

മികച്ച വിലയും വേഗത്തിലുള്ള ഡെലിവറിയും ഉള്ള കോമ്പോസിറ്റ് പാക്കേജിംഗ് ഫിലിമും ബാഗുകളും

മാവും പിഗ്മെൻ്റ് പൊടി മിക്സർ മിക്സിംഗ് മെഷീൻ റിബൺ ബ്ലെൻഡർ

ലിക്വിഡ് മിക്സർ മെഷീൻ ടെസ്റ്റ്

ക്യാപ്പിംഗ് മെഷീൻ

ക്യാപ്പിംഗ് മെഷീൻ ആൻ്റിജൻ റീജൻ്റ്